Wpisy dla tagu księgowego ‘program Płatnik’

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od lutego 2012 roku ulega zmianie ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe do wysokości 8,0%, z czego ubezpieczony będzie nadal finansował składkę w wysokości 1,5%, a płatnik będzie finansował składkę w wysokości podwyższonej do 6,5%.

Czytaj więcej o komunikacie dla płatników składek w sprawie zmiany ustawy o sus i programu PŁATNIK …

Podobne wpisy księgowe