Wpisy dla tagu księgowego ‘popyt krajowy’

W III kwartale 2010 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) wzrósł realnie o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,7%.

Czytaj więcej o produkcie krajowym brutto w III kwartale 2010 r. Szacunek wstępny …

Podobne wpisy księgowe