Wpisy dla tagu księgowego ‘płynne aktywa’

Płynność aktywów

Autor: Usługi księgowe łódź

Płynność aktywów – zdolność do szybkiej i łatwej zamiany jednych aktywów na inne bez utraty wartości.

Płynność zależy od głębokości rynku oraz rodzaju aktywów. Co do zasady najmniej płynne są aktywa niefinansowe (np. nieruchomości, maszyny), a najbardziej finansowe: weksle i czeki. Pełną płynność posiada jedynie pieniądz gotówkowy. Jednak na rynkach międzynarodowych możemy wyróżniać waluty o różnym stopniu płynności czego miarą jest wielkość różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty (tzw. spread).

Czytaj więcej o płynności aktywów …