Wpisy dla tagu księgowego ‘pełna księgowość’

Raport kasowy

Autor: Usługi księgowe łódź

Raport kasowy (RK) – dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym. Jest to dokument zbiorczy operacji kasowych w ciągu określonego okresu, potwierdzonych dokumentami:

Czytaj więcej o raporcie kasowym …

Podobne wpisy księgowe

Pełna księgowość Łódź

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgowość (buchalteria) jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość- polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Czytaj więcej o księgowości Łódź …

Podobne wpisy księgowe

Księgowość uproszczona

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgowość uproszczona – księgowość prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Czytaj więcej o księgowości uproszczonej …

Podobne wpisy księgowe