Wpisy dla tagu księgowego ‘odsetki podatkowe’

Odsetki budżetowe, odsetki od zaległości budżetowych nazywane również odsetkami podatkowymi lub odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych – odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu ich nieterminowych wpłat. Stawki odsetek budżetowych ustalane i ogłaszane są przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Stanowią 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Odsetki budżetowe zaliczane są w rachunkowości finansowej do kosztów finansowych. Nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Czytaj więcej o odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych 2008-2010 …

Podobne wpisy księgowe

Odestki za zwłokę od zaległości podatkowych 2000-2007 

Czytaj więcej o odestkach za zwłokę od zaległości podatkowych 2000-2007 …

Podobne wpisy księgowe

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 1989-1999

Czytaj więcej o odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych 1989-1999 …

Podobne wpisy księgowe