Wpisy dla tagu księgowego ‘odliczenia od podatku 2002’

Limity ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych 2002. 

 
Rodzaj ulgi
Wysokość ulgi
Podstawa
Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup przez osoby niepełnosprawne leków, których stosowanie stwierdził lekarz specjalista Nadwyżka wydatków ponad 152 zł miesięcznie (20% najniższego wynagrodzenia za grudzień 2001 r.) Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy Ulga w ramach odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2002 r.
2. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa Do 2.280 zł (trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2001 r.) – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy j.w.
3. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2 , psa przewodnika do 2.280 zł – limit roczny
(j.w.)
Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy j.w.
4. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rechabilitacyjne do 2.280 zł – limit roczny
(j.w.)
Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy j.w.
5. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na kontynuację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali mieszkalnych na wynajem Do 189.000 zł x liczba budowanych mieszkań – limit w okresie obowiązywania ustawy Art. 7 ust. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f. (Dz.U. Nr 104, poz. 1104 oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2001 r. (M.P. Nr 47, poz. 784) Dotyczy kontynuacji wydatków na budowę mieszkalnego budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem, poniesionych przed 1 stycznia 2001 r. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

  Czytaj więcej o limitach ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2002 …