Wpisy dla tagu księgowego ‘nowa jakość’

Nowa jakość w relacjach państwa z podatnikiem

Autor: Usługi księgowe łódź

Podatnik urząd skarbowy ŁódźZwiększenie ochrony praw podatnika m.in. przez wzmocnienie jego pozycji w relacjach z administracją podatkową oraz poprawę efektywności wymiaru i poboru podatków przewidują kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej, przyjęte przez rząd 13 października 2015 r. Prawa podatnika będą lepiej chronione dzięki przyjęciu domniemania, zgodnie z którym podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego, a wątpliwości należy rozstrzygać na jego korzyść (zasada „in dubio pro tributario”). Zostaną też stworzone ramy prawne oparte na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami, a większą rolę stabilizacyjną będzie pełnić przedawnienie.

Czytaj więcej o relacjach państwa z podatnikiem …

Podobne wpisy księgowe