Wpisy dla tagu księgowego ‘Narodowy Bank Polski’

RPP obniżyła stopy procentowe NBP

Autor: Usługi księgowe łódź

W dniach 4-5 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

Czytaj więcej o obniżce stóp procentowych NBP …

Podobne wpisy księgowe

RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie

Autor: Usługi księgowe łódź

W dniach 3-4 lipca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

Czytaj wiecej o tym, że RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie …

Podobne wpisy księgowe

Dobre wyniki polskiego handlu

Autor: Usługi księgowe łódź

We wrześniu 2010 roku polski eksport towarów był o blisko 17,9 proc. większy niż rok temu. Import wzrósł w tym czasie o 24 proc. – wynika ze wstępnych danych NBP o bilansie płatniczym.

Czytaj więcej o dobrych wynikach polskiego handlu …

Podobne wpisy księgowe

Rachunkowość bankowa

Autor: Usługi księgowe łódź

Rachunkowość bankowa (księgowość bankowa) – jest to system ewidencji zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w bankach. Ewidencję tę opiera na zasadach rachunkowości finansowej. Rachunkowość bankowa obejmuje także sprawozdawczość i prowadzenie ksiąg rachunkowych banków. Podmiotami księgowości bankowej są: Narodowy Bank Polski, banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz oddziały tych banków.

Czytaj więcej o rachunkowości bankowej …

Podobne wpisy księgowe