Wpisy dla tagu księgowego ‘mikro przedsiębiorstwo’

W 2009 r. działalność gospodarczą prowadziło w Polsce 1666,1 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób 1, co oznacza spadek w stosunku do 2008 r. o 6,4%. W grupie tej 1555,7 tys. stanowiły jednostki należące do osób fizycznych, zaś 91,1 tys. – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Czytaj więcej o działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r. …

Podobne wpisy księgowe