Wpisy dla tagu księgowego ‘miejsca pracy’

Raport NBP: Bezrobocie w IV kw. 2012 r. nadal rosło, choć pozostało nieco niższe niż średnio w UE. Ubywało pracujących w przemyśle, przybywało w usługach. Raport szczególną uwagę poświęca czasowym umowom o pracę.

Czytaj więcej o polskim rynku pracy – podsumowanie IV kwartału 2012 …

Podobne wpisy księgowe

1. Wysokość pomocy – do 500% przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy.

2. Warunki refundacji:  

  • zatrudnienie osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 2 lat,
  • udział środków własnych pracodawcy w kosztach zatrudnienia winien wynosić nie mniej niż 25%.

Czytaj więcej o refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy …

Podobne wpisy księgowe