Wpisy dla tagu księgowego ‘limity odliczeń 2008’

Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008

Rozliczamy PITy – kontakt.

Odliczenia od dochodu.
Rodzaje ulg Limity odliczeń
Ulga na internet Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 760 zł limit roczny
Nowe
technologie
Mikro, mały i średni przedsiębiorca 50% kwoty wydatków na zakup nowych technologii
Pozostali przedsiębiorcy 30% kwoty wydatków na zakup nowych technologii
Darowizny na rzecz Kościoła Bez limitu
Darowizna na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz dla honorowych krwiodawców W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Opłacenie przewodników Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny.
Utrzymanie psa przewodnika Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł – limit roczny.
Używanie samochodu osobowego Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny.
Wydatki na zakup lekarstw Nadwyżka wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie.
 

Czytaj więcej o limitach ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008 …