Wpisy dla tagu księgowego ‘LIFO’

Wycena zapasów

Autor: Usługi księgowe łódź

W skład rzeczowych aktywów obrotowych (zapasów) wchodzą:

  • towary – stanowiące własność jednostki wyroby obcej produkcji przeznaczone do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, znajdujące się w magazynach lub punktach sprzedaży
  • materiały – nabyte od obcych kontrahentów i ewentualnie wyprodukowane przez własne komórki pomocnicze: surowce i inne materiały podstawowe, paliwa, materiały pomocnicze, opakowania, części zamienne do maszyn i urządzeń; ponad to w skład materiałów wchodzą także odpadki, produkty uboczne i odzyski powstałe w toku produkcji, likwidacji środków trwałych kwalifikujących się do zużycia na własne potrzeby oraz sprzedaż

Czytaj więcej o wycenie zapasów …

Podobne wpisy księgowe