Wpisy dla tagu księgowego ‘lekarze orzecznicy’

Lekarze orzecznicy ZUS, w 2012 roku, wydali ponad 50 tys. decyzji wstrzymujących wypłaty zasiłków chorobowych oraz w wielu przypadkach obniżyli wypłatę świadczeń. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła ponad 175 mln zł. To wynik corocznej kontroli, która jest jednym z ustawowych obowiązków Zakładu.

Czytaj więcej o kontroli zwolnień lekarskich …

Podobne wpisy księgowe

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Autor: Usługi księgowe łódź

W I półroczu 2010 r. ZUS cofnął lub zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę ponad 76 mln zł. To efekt prowadzonej systematycznie kontroli zwolnień lekarskich.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrolę zwolnień lekarskich w oparciu o zapisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kontrole prowadzone są dwutorowo. Z jednej strony sprawdzana jest prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a z drugiej – prawidłowość wykorzystania zwolnień. Co ważne ZUS prowadzi kontrole wśród osób, którym sam wypłaca zasiłek, a także na wniosek pracodawcy wśród pozostałych ubezpieczonych.

czytaj wiecej o skontrolowaniu zwolnień lekarskich …

Podobne wpisy księgowe