Wpisy dla tagu księgowego ‘księgowy Łódź’

Superata

Autor: Usługi księgowe łódź

Superata – jest to określenie związane z praktyką handlową. Oznacza sytuację, kiedy utarg w kasie w danym przedsiębiorstwie jest wyższy, niż wynikałoby to z sumy wartości sprzedanych towarów czy usług.

Czytaj więcej o superacie …

Podobne wpisy księgowe

Gospodarka Łodzi

Autor: Usługi księgowe łódź

Łódź ze względu na korzystne położenie geograficzne w środku Polski oraz kształtujące się trzy węzły transportu: autostradowy, kolejowy i lotniczy ma szansę stać się w najbliższym czasie jednym z bardziej znaczących ośrodków gospodarczych w kraju. Przemysł włókienniczy, który stworzył potęgę Łodzi, ma coraz mniejsze znaczenie. Z liczących się w tej branży, pozostały m.in. Próchnik, Redan S.A. i Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów.

Czytaj więcej “Gospodarka Łodzi” »

Podobne wpisy księgowe

Przedwojenny podział Retkini

Autor: Usługi księgowe łódź

Tuż przed II wojną światową Retkinia była wsią o zabudowie zwartej, składającej się na kilka skupisk osadniczych. Poszczególne skupiska budynków (gospodarstwa) nosiły dodatkowe nazwy, które jednoznacznie identyfikowały ich lokalizację. W centralnej część wsi znajdował się kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym oprócz remizy znajdowała się również izba lekcyjna początkowo 3-klasowej, potem 7-klasowej szkoły podstawowej (późniejsza Szkoła Podstawowa nr 137).

Czytaj więcej o przedwojennym podziale Retkini …

Podobne wpisy księgowe

Pełna księgowość Łódź

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgowość (buchalteria) jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość- polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Czytaj więcej o księgowości Łódź …

Podobne wpisy księgowe