Wpisy dla tagu księgowego ‘księgowość w Łodzi’

Struktura wiekowa należności

Autor: Usługi księgowe łódź

Struktura wiekowa należności – instrument służący do monitorowania odbiorców zalegających z zapłatą.

Stanowi przekrój czasowy poszczególnych faktur (sprzedażowych dokumentów firmy, która taką strukturę sporządza), w oparciu o kwartały, półrocza, lata.

Czytaj więcej o strukturze wiekowej należności …

Podobne wpisy księgowe

Pełna księgowość Łódź

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgowość (buchalteria) jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość- polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Czytaj więcej o księgowości Łódź …

Podobne wpisy księgowe