Wpisy dla tagu księgowego ‘księgi handlowe Łódź’

Księgi rachunkowe handlowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, przedstawiają zdarzenia w sposób systematyczny i chronologiczny. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażone są w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku jest głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Innymi aktami prawnymi regulującymi te zasady są MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Czytaj więcej o księgach rachunkowych handlowych …

Podobne wpisy księgowe

Księgi handlowe rachunkowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Czytaj więcej o księgach rachunkowych …

Podobne wpisy księgowe