Wpisy dla tagu księgowego ‘kontynuacja zatrudnienia’

Emerytura dla kontynuujących zatrudnienie

Autor: Usługi księgowe łódź

Osoby, które chcą przejść na emeryturę, muszą pamiętać, że dla jej otrzymywania konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli tego nie zrobią – świadczenie zostanie im przyznane, ale nie będzie wypłacone. Zasada ta dotyczy wszystkich osób zainteresowanych emeryturą, bez względu na wiek oraz wysokość osiąganego przychodu – wyjaśnia Ewa Bednarczyk, wicedyrektor Departamentu Rent Zagranicznych oraz Eliza Skowrońska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych.
Czytaj więcej o emeryturach dla kontynuujących zatrudnienie …

Podobne wpisy księgowe

Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. wejdzie w życie regulacja przewidująca zawieszenie prawa do emerytury, przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.

Czytaj więcej o zawieszeniu prawa do emerytury dla osób kontynuujących zatrudnienie …

Podobne wpisy księgowe