Wpisy dla tagu księgowego ‘kontrola rachunkowa’

Kontrola dokumentów

Autor: Usługi księgowe łódź

Kontrola dokumentów sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dokument oceniony pozytywnie nabiera charakteru dowodu księgowego i może być podstawą dokonywania zapisów księgowych.

Czytaj więcej o kontroli dokumentów …