Wpisy dla tagu księgowego ‘konto księgowe’

Saldo

Autor: Usługi księgowe łódź

Saldo (łac. solidus) – stan konta księgowego w rachunkowości przedsiębiorstw wykazywany w danym dniu jako różnica między sumami zapisów strony „Wn” (Winien) i strony „Ma” konta. Saldo konta księgowego pozwala ustalić stan składnika ewidencjonowanego na tym koncie (np. stan zapasów magazynowych, stan gotówki w kasie, salda rozrachunków z kontrahentami).

Czytaj więcej o saldzie …

Podobne wpisy księgowe

Konto księgowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Konto księgowe – ogólna definicja konta księgowego mówi, że jest to podstawowe urządzenie służące do rejestracji operacji gospodarczych.
Operacje gospodarcze zapisane na koncie podlegają sumowaniu, tworząc obroty konta, czyli sumę zapisów po jednej stronie konta.
Konto księgowe służy do grupowania jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika aktywów, pasywów lub wyników (kosztów, przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych).

Czytaj więcej o koncie księgowym …

Podobne wpisy księgowe