Wpisy dla tagu księgowego ‘konto księgowe dwustronne’

Konto księgowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Konto księgowe – ogólna definicja konta księgowego mówi, że jest to podstawowe urządzenie służące do rejestracji operacji gospodarczych.
Operacje gospodarcze zapisane na koncie podlegają sumowaniu, tworząc obroty konta, czyli sumę zapisów po jednej stronie konta.
Konto księgowe służy do grupowania jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika aktywów, pasywów lub wyników (kosztów, przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych).

Czytaj więcej o koncie księgowym …

Podobne wpisy księgowe