Wpisy dla tagu księgowego ‘kierownik jednostki’

Księgi handlowe rachunkowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Czytaj więcej o księgach rachunkowych …

Podobne wpisy księgowe