Wpisy dla tagu księgowego ‘jednostka zależna’

Sprawozdanie skonsolidowane

Autor: Usługi księgowe łódź

Sprawozdanie skonsolidowane – to sprawozdanie finansowe przygotowane dla grupy przedsiębiorstw pokazujące przedstawienie każdego przedsiębiorstwa oddzielnie, transakcje wewnątrz grupy oraz sytuację po konsolidacji; użyteczne dla właścicieli grupy, którym zależy na zapoznaniu się z pełnym obrazem grupy. Jedna wielka spółka ma pod sobą mniejsze spółki. Wszystkie pozycje sprawozdania spółki dominującej i mniejszych są dokładnie zsumowane. Wszystkie spółki traktowane są jak jedna wielka spółka.

Czytaj więcej o sprawozdaniu skonsolidowanym …

Podobne wpisy księgowe