Wpisy dla tagu księgowego ‘Izba Skarbowa w Łodzi’

Od 1 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi jest upoważniona do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

Dotychczas wydawaniem interpretacji podatkowych w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych zajmują się cztery izby skarbowe: w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Od 1 kwietnia 2011 r. dołączyła do nich piąta – Izba Skarbowa w Łodzi.

Czytaj więcej o upoważnieniu Izby Skarbowej w Łodzi do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych …

Izba Skarbowa

Autor: Usługi księgowe łódź

Izba Skarbowa jest to ciało pomocnicze dyrektora izby skarbowej. Dyrektor Izby Skarbowej jest organem administracji niezespolonej w terenie, podlegający Ministrowi Finansów.

Czytaj więcej o Izbie Skarbowej …

Izba Skarbowa w Łodzi

Autor: Usługi księgowe łódź

Do podstawowych zadań Izby Skarbowej w Łodzi należy obsługa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w zakresie:

  • nadzoru nad urzędami skarbowymi,
  • rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych,
  • rozstrzyganie w I instancji na podstawie odrębnych przepisów
    rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi,
  • ustalania i udzielania oraz analizowania prawidłowości wykorzystania dotacji przedmiotowych w zakresie określonym przez Ministra Finansów,
  • rozstrzyganie odwołań od decyzji wydanych w I instancji przez Dyrektora Izby Skarbowej,
  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach,

Czytaj więcej o Izbie Skarbowej w Łodzi …