Wpisy dla tagu księgowego ‘Informacja o Działalności Gospodarczej’

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio – ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Czytaj więcej o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej …

Podobne wpisy księgowe