Wpisy dla tagu księgowego ‘handel hurtowy’

 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli i artykułów użytku osobistego i domowego ZASTĄPIONA PKD 2007 

SEKCJA G
GRUPA
KLASA
PODKLASA
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
50
     
SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 
50.1
50.10
 
Sprzedaż pojazdów mechanicznych
     
50.10.A
Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
     
50.10.B
Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
 
50.2
50.20
 
Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa
     
50.20.A
Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
     
50.20.B
Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi
 
50.3
50.30
 
Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
     
50.30.A
Sprzedaż hurtowa części akcesoriów do pojazdów mechanicznych
     
50.30.B
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
 
50.4
50.40
50.40.Z
Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
 
50.5
50.50
50.50.Z
Sprzedaż detaliczna paliw
51
     
HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
 
51.1
   
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
   
51.11
51.11.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
   
51.12
51.12.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
   
51.13
51.13.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
   
51.14
51.14.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
   
51.15
51.15.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
   
51.16
51.16.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych
   
51.17
51.17.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
   
51.18
51.18.Z
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
51.19
51.19.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 
51.2
   
Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
   
51.21
51.21.Z
Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
   
51.22
51.22.Z
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
   
51.23
51.23.Z
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
   
51.24
51.24.Z
Sprzedaż hurtowa skór
   
51.25
51.25.Z
Sprzedaż hurtowa nie przetworzonego tytoniu
 
51.3
   
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
   
51.31
51.31.Z
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
   
51.32
51.32.Z
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych
   
51.33
51.33.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
   
51.34
 
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
     
51.34.A
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
     
51.34.B
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
   
51.35
51.35.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
   
51.36
51.36.Z
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
   
51.37
51.37.Z
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
   
51.38
 
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami
     
51.38.A
Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
     
51.38.B
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
   
51.39
51.39.Z
Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 
51.4
   
Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego
   
51.41
51.41.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
   
51.42
51.42.Z
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
   
51.43
51.43.Z
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
   
51.44
51.44.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
   
51.45
51.45.Z
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
   
51.46
51.46.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
   
51.47
51.47.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 
51.5
   
Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
   
51.51
51.51.Z
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
   
51.52
51.52.Z
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
   
51.53
 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
     
51.53.A
Sprzedaż hurtowa drewna
     
51.53.B
Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
   
51.54
51.54.Z
Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
   
51.55
51.55.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
   
51.56
51.56.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
   
51.57
51.57.Z
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 
51.6
   
Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
   
51.61
51.61.Z
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
   
51.62
51.62.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych
   
51.63
51.63.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
   
51.64
51.64.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
   
51.65
51.65.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
   
51.66
51.66.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników
 
51.7
51.70
 
Pozostała sprzedaż hurtowa
     
51.70.A
Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
     
51.70.B
Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

 

52
     
HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 
52.1
   
Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
   
52.11
52.11.Z
Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
   
52.12
52.12.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
 
52.2
   
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
   
52.21
52.21.Z
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
   
52.22
52.22.Z
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych
   
52.23
52.23.Z
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
   
52.24
52.24.Z
Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych
   
52.25
52.25.Z
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
   
52.26
52.26.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
   
52.27
 
Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
     
52.27.A
Sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach
     
52.27.B
Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
52.3
   
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych
   
52.31
52.31.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
   
52.32
52.32.Z
Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych
   
52.33
52.33.Z
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 
52.4
   
Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach
   
52.41
52.41.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
   
52.42
52.42.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży
   
52.43
52.43.Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
   
52.44
52.44.Z
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
52.45
52.45.Z
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych
   
52.46
52.46.Z
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
   
52.47
52.47.Z
Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
   
52.48
 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
     
52.48.A
Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
     
52.48.B
Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
     
52.48.C
Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
     
52.48.D
Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
     
52.48.E
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
     
52.48.F
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
     
52.48.G
Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
52.5
52.50
52.50.Z
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 
52.6
   
Handel detaliczny poza siecią sklepową
   
52.61
52.61.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
   
52.62
 
Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach
     
52.62.A
Sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych na straganach i targowiskach
     
52.62.B
Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach
   
52.63
52.63.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
 
52.7
   
Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
   
52.71
52.71.Z
Naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych
   
52.72
52.72.Z
Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
   
52.73
52.73.Z
Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
   
52.74
52.74.Z
Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana