Wpisy dla tagu księgowego ‘fikcyjne faktury’

Pusta fakturaW przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej[1]. Obowiązkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupującemu[2].

W związku z zakupem paliwa nabywca może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury[3]. W takiej sytuacji do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołącza się paragon[4].

Czytaj więcej o konsekwencjach wystawiania pustych faktur np. za paliwo …

Podobne wpisy księgowe

Wartość ujawnionych przez kontrolę skarbową uszczupleń podatkowych w tym okresie to ponad 4 600 mln złotych. Dla porównania: analogiczny okres roku ubiegłego zamknął się ustaleniami wynoszącymi niecałe 3 300 mln zł. W pierwszych półroczach lat wcześniejszych, 2011 i 2012, kwoty ustaleń wyniosły odpowiednio ok. 1 100 mln zł i 1 500 mln zł.

Czytaj wiecej o wynikach kontroli skarbowej …

Podobne wpisy księgowe

Karuzela podatkowa – wyłudzanie podatku vat

Autor: Usługi księgowe łódź

W ostatnich latach rośnie przestępczość gospodarcza, związana z oszustwami w podatku VAT. Funkcjonowanie tzw. karuzel potwierdzone zostało zarówno poprzez wyniki analizy ryzyka, jak i przeprowadzone kontrole skarbowe. Najpopularniejsze branże na rynku szarej strefy to między innymi : paliwowa, elektroniczna, tworzyw sztucznych, złota.

Czytaj więcej o karuzeli podatkowej …

Podobne wpisy księgowe