Wpisy dla tagu księgowego ‘dowody księgowe’

Księgowanie – rachunkowość

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgowanie to dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych.

Zapisy dotyczą zaszłości gospodarczych mających wpływ na zmianę stanu majątkowego przedsiębiorstwa. Podstawą zapisów są dowody księgowe. Zapis księgowy powinien określać (co najmniej): rodzaj zaszłości („treść”), datę zaszłości, kwotę, dane identyfikujące dokument będący dowodem księgowym. Zapisu dokonuje się równocześnie na co najmniej dwu urządzeniach księgowych:

Czytaj więcej o księgowaniu w rachunkowości …

Podobne wpisy księgowe