Wpisy dla tagu księgowego ‘budownictwo’

PKD – Sekcja F – Budownictwo

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja F – Budownictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA F
GRUPA
KLASA
PODKLASA
BUDOWNICTWO
45
     
BUDOWNICTWO
 
45.1
   
Przygotowanie terenu pod budowę
   
45.11
45.11.Z
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
   
45.12
45.12.Z
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 
45.2
   
Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
   
45.21
 
Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
     
45.21.A
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
     
45.21.B
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
     
45.21.C
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych
     
45.21.D
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych
     
45.21.E
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
     
45.21.F
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
     
45.21.G
Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
   
45.22
45.22.Z
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
   
45.23
 
Wykonywanie robót budowlanych drogowych
     
45.23.A
Budowa dróg kołowych i szynowych
     
45.23.B
Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych
   
45.24
 
Budowa obiektów inżynierii wodnej
     
45.24.A
Budowa portów morskich
     
45.24.B
Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej
   
45.25
 
Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych
     
45.25.A
Stawianie rusztowań
     
45.25.B
Roboty związane z fundamentowaniem
     
45.25.C
Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
     
45.25.D
Wykonywanie robót budowlanych murarskich
     
45.25.E
Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
 
45.3
   
Wykonywanie instalacji budowlanych
   
45.31
 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
     
45.31.A
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
     
45.31.B
Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
     
45.31.C
Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów
     
45.31.D
Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
   
45.32
45.32.Z
Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
   
45.33
 
Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
     
45.33.A
Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
     
45.33.B
Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych
     
45.33.C
Wykonywanie instalacji gazowych
   
45.34
45.34.Z
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 
45.4
   
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
   
45.41
45.41.Z
Tynkowanie
   
45.42
45.42.Z
Zakładanie stolarki budowlanej
   
45.43
 
Wykonywanie podłóg i ścian
     
45.43.A
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
     
45.43.B
Sztukatorstwo
   
45.44
 
Malowanie i szklenie
     
45.44.A
Malowanie
     
45.44.B
Szklenie
   
45.45
45.45.Z
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 
45.5
45.50
45.50.Z
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

Podobne wpisy księgowe