Wpisy dla tagu księgowego ‘biuro rachunkowe w Łodzi’

Płaca

Autor: Usługi księgowe łódź

Płaca inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja – wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.

Czytaj więcej o płacy …

Podobne wpisy księgowe

Straty nadzwyczajne

Autor: Usługi księgowe łódź

Straty nadzwyczajne – skutki finansowe zdarzeń niepowtarzalnych, trudnych do przewidzenia, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności.

Czytaj więcej o stratach nadzwyczajnych …

Podobne wpisy księgowe

Przedwojenny podział Retkini

Autor: Usługi księgowe łódź

Tuż przed II wojną światową Retkinia była wsią o zabudowie zwartej, składającej się na kilka skupisk osadniczych. Poszczególne skupiska budynków (gospodarstwa) nosiły dodatkowe nazwy, które jednoznacznie identyfikowały ich lokalizację. W centralnej część wsi znajdował się kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym oprócz remizy znajdowała się również izba lekcyjna początkowo 3-klasowej, potem 7-klasowej szkoły podstawowej (późniejsza Szkoła Podstawowa nr 137).

Czytaj więcej o przedwojennym podziale Retkini …

Podobne wpisy księgowe

Prowadzenie księgowości Łódź

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgowość – ewidencjonowanie przez jednostki gospodarcze stanu posiadanych składników majątkowych i źródeł finansowania.

Czytaj więcej o prowadzeniu księgowości w Łodzi …

Podobne wpisy księgowe