Wpisy dla tagu księgowego ‘bilans’

Rozliczenia międzyokresowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – termin w rachunkowości określający koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie a dotyczące innego okresu lub wielu okresów.

Czytaj więcej o rozliczeniach międzyokresowych …

Podobne wpisy księgowe

Sprawozdawczość

Autor: Usługi księgowe łódź

Sprawozdawczość finansowa pełni funkcje sprawozdawcze, jej celem jest przygotowanie informacji o stanie działalności gospodarczej jednostki gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych w postaci danych, do odbiorców zewnętrznych. Wszystkie dane ekonomiczne pochodzą z ksiąg rachunkowych jasno obrazując sytuacje majątkową, finansową i dochodową jednostki. Stosuje się jednolitą zasadę według wartości nabycia tzw. kosztu historycznego. Informacje te winny być przedstawione rzetelnie, prawidłowo i istotnie.

Czytaj więcej o sprawozdawczości …

Podobne wpisy księgowe