Wpisy dla tagu księgowego ‘amerykanka’

Tabelaryczna forma księgowości amerykanka

Autor: Usługi księgowe łódź

Tabelaryczna forma księgowości (nazywana potocznie „amerykanką”) – forma, technika księgowości. Celem tabelarycznej formy księgowości jest rejestrowanie operacji gospodarczych w sposób chronologiczno-systematyczny w jednym urządzeniu księgowym określanym jako dziennik tabelaryczny lub księga główna.

Czytaj więcej o tabelarycznej formie księgowości amerykance …