Wpisy dla tagu księgowego ‘aktywa trwałe’

Aktywa trwałe

Autor: Usługi księgowe łódź

Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania większym niż jeden rok obrotowy.
Czytaj więcej o aktywach trwałych …

Podobne wpisy księgowe