Środek trwały

Autor: Usługi księgowe łódź

Środek trwały to składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, wyróżniający się następującymi cechami:

  • długim czasem użytkowania (powyżej 1 roku)
  • postacią rzeczową (w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych)
  • jest zdatny do użytku i używany na potrzeby przedsiębiorstwa

Ewidencja środków trwałych, plan amortyzacji – kontakt.

Środek trwały jest zaliczany do rzeczowych aktywów trwałych. To składnik aktywów o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, kompletny i zdatny do użytku w momencie ich przyjęcia do eksploatacji, przeznaczony na własne potrzeby jednostki lub oddany do używania innym jednostkom na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Środkami trwałymi są w szczególności:

  • nieruchomości, np. grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub
  • udziały
  • maszyny i urządzenia
  • środki transportu
  • inwentarz żywy

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.