Skonto

Autor: Usługi księgowe łódź

Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności, przyznawane nabywcy towaru na warunkach kredytowych, w razie zapłaty należności gotówką przed umówionym terminem.

W praktyce udzielenie skonta wygląda w ten sposób, że sprzedawca ustala termin płatności np. na 30 dni, ale jeżeli nabywca ureguluje należność w terminie np. 15 dni, to suma należności jest obniżana np. o 4%.

Rozliczenia podatku vat, deklaracje – kontakt.

Z punktu widzenia podatku VAT podstawą opodatkowania jest obrót, czyli – kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrót ten zmniejsza się jednak o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). Regulacje te stosuje się także do ustalania podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, którą jest kwota, jaką nabywający obowiązany jest zapłacić. Skonto ma więc wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem VAT a tym samym także na wysokość podatku VAT.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.