PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.5

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.5 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DK
     
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
29
     
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 
29.1
   
Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   
29.11
 
Produkcja silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
     
29.11.A
Produkcja silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej
     
29.11.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   
29.12
29.12.Z
Produkcja pomp i sprężarek
   
29.13
29.13.Z
Produkcja kurków i zaworów
   
29.14
29.14.Z
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 
29.2
   
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
   
29.21
29.21.Z
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
   
29.22
29.22.Z
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
   
29.23
29.23.Z
Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
   
29.24
 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
29.24.A
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.24.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
29.3
   
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
   
29.31
29.31.Z
Produkcja ciągników rolniczych
   
29.32
 
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
     
29.32.A
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.32.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
 
29.4
29.40
 
Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych
     
29.40.A
Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.40.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych
 
29.5
   
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
   
29.51
29.51.Z
Produkcja maszyn dla metalurgii
   
29.52
 
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
     
29.52.A
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.52.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
   
29.53
29.53.Z
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i w produkcji napojów
   
29.54
29.54.Z
Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
   
29.55
29.55.Z
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
   
29.56
 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
29.56.A
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.56.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
 
29.6
29.60
29.60.Z
Produkcja broni i amunicji
 
29.7
   
Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
29.71
29.71.Z
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
   
29.72
29.72.Z
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PODSEKCJA DL
     
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I OPTYCZNYCH
30
     
PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
 
30.0
   
Produkcja maszyn biurowych i komputerów
   
30.01
30.01.Z
Produkcja maszyn biurowych
   
30.02
30.02.Z
Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
31
     
PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 
31.1
31.10
 
Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
     
31.10.A
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej
     
31.10.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
 
31.2
31.20
 
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
     
31.20.A
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej
     
31.20.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
 
31.3
31.30
31.30.Z
Produkcja izolowanych drutów i przewodów
 
31.4
31.40
31.40.Z
Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
 
31.5
31.50
31.50.Z
Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 
31.6
   
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
31.61
31.61.Z
Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
31.62
 
Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
31.62.A
Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
     
31.62.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
32
     
PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
 
32.1
32.10
32.10.Z
Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych
 
32.2
32.20
 
Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
     
32.20.A
Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej
     
32.20.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
 
32.3
32.30
 
Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich
     
32.30.A
Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej
     
32.30.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
33
     
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
 
33.1
33.10
 
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
     
33.10.A
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyjątkiem działalności usługowej
     
33.10.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego
 
33.2
33.20
 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
     
33.20.A
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
     
33.20.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
 
33.3
33.30
33.30.Z
Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
 
33.4
33.40
33.40.Z
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 
33.5
33.50
33.50.Z
Produkcja zegarów i zegarków

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.