PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.4

Autor: Usługi księgowe łódź

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.4 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DI
     
PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
26
     
PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
 
26.1
   
Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
   
26.11
26.11.Z
Produkcja szkła płaskiego
   
26.12
26.12.Z
Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego
   
26.13
26.13.Z
Produkcja szkła gospodarczego
   
26.14
26.14.Z
Produkcja włókien szklanych
   
26.15
26.15.Z
Produkcja szkła technicznego
 
26.2
   
Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych
   
26.21
26.21.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
   
26.22
26.22.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
   
26.23
26.23.Z
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
   
26.24
26.24.Z
Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych
   
26.25
26.25.Z
Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych
   
26.26
26.26.Z
Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych
 
26.3
26.30
26.30.Z
Produkcja płytek ceramicznych
 
26.4
26.40
26.40.Z
Produkcja ceramiki budowlanej
 
26.5
   
Produkcja cementu, wapna oraz gipsu
   
26.51
26.51.Z
Produkcja cementu
   
26.52
26.52.Z
Produkcja wapna
   
26.53
26.53.Z
Produkcja gipsu
 
26.6
   
Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych
   
26.61
 
Produkcja wyrobów betonowych budowlanych
     
26.61.A
Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
     
26.61.B
Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu
   
26.62
26.62.Z
Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa
   
26.63
26.63.Z
Produkcja masy betonowej
   
26.64
26.64.Z
Produkcja zaprawy murarskiej
   
26.65
26.65.Z
Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych
   
26.66
26.66.Z
Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych
 
26.7
26.70
26.70.Z
Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego
 
26.8
   
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
   
26.81
26.81.Z
Produkcja technicznych artykułów ściernych
   
26.82
26.82.Z
Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PODSEKCJA DJ
     
PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI
27
     
PRODUKCJA METALI
 
27.1
27.10
27.10.Z
Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
 
27.2
   
Produkcja rur
   
27.21
27.21.Z
Produkcja rur żeliwnych
   
27.22
27.22.Z
Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych
 
27.3
   
Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali oraz produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z
   
27.31
27.31.Z
Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno
   
27.32
27.32.Z
Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
   
27.33
27.33.Z
Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
   
27.34
27.34.Z
Produkcja drutów
   
27.35
27.35.Z
Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z
 
27.4
   
Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych
   
27.41
27.41.Z
Produkcja metali szlachetnych
   
27.42
27.42.Z
Produkcja aluminium
   
27.43
27.43.Z
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
   
27.44
 
Produkcja miedzi
     
27.44.A
Produkcja miedzi nieobrobionej
     
27.44.B
Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
   
27.45
27.45.Z
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 
27.5
   
Odlewnictwo metali
   
27.51
27.51.Z
Odlewnictwo żeliwa
   
27.52
27.52.Z
Odlewnictwo staliwa
   
27.53
27.53.Z
Odlewnictwo metali lekkich
   
27.54
 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
     
27.54.A
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
     
27.54.B
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
28
     
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 
28.1
   
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
   
28.11
 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
     
28.11.A
Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej
     
28.11.B
Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
     
28.11.C
Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
   
28.12
28.12.Z
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 
28.2
   
Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
   
28.21
28.21.Z
Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
   
28.22
28.22.Z
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 
28.3
28.30
 
Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
     
28.30.A
Produkcja wytwornic pary
     
28.30.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę)
 
28.4
28.40
28.40.Z
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 
28.5
   
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
   
28.51
28.51.Z
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   
28.52
28.52.Z
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 
28.6
   
Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
   
28.61
28.61.Z
Produkcja wyrobów nożowniczych
   
28.62
28.62.Z
Produkcja narzędzi
   
28.63
28.63.Z
Produkcja zamków i zawiasów
 
28.7
   
Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych
   
28.71
28.71.Z
Produkcja pojemników metalowych
   
28.72
28.72.Z
Produkcja opakowań z metali lekkich
   
28.73
28.73.Z
Produkcja wyrobów z drutu
   
28.74
28.74.Z
Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
   
28.75
 
Produkcja wyrobów metalowych gotowych pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
28.75.A
Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni
     
28.75.B
Produkcja wyrobów metalowych pozostała

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.