Rozrachunki

Autor: Usługi księgowe łódź

Rozrachunki – charakteryzują się na ogół występowaniem odroczonych płatności, które powodują powstanie należności lub zobowiązań. Podmioty uczestniczące w rozrachunkach zgodnie z zasadą podmiotowości stają się odpowiednio dłużnikami i wierzycielami.

Prowadzenie rozrachunków, księgowości – kontakt.

W rachunkowości dzieli się rozrachunki, stosując następujące kryteria:

Podmiotowość:

z odbiorcami i dostawcami
z pracownikami
z jednostkami publicznoprawnymi
z bankami
z innymi osobami fizycznymi i prawnymi

Przedmiotowość:

 • z tytułu dostaw i usług
 • Podatków
 • Dotacji i ubezpieczeń społecznych
 • Rozrachunki wewnątrzzakładowe
 • wynagrodzeń
 • Emisji papierów wartościowych
 • Udzielonych i zaciąganych pożyczek i kredytów

Zasięg terytorialny:

 • krajowe i zagraniczne

Termin spłaty:

 • Należności i zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Rodzaj działalności jednostki:
 • dotyczące działalności operacyjnej
 • finansowej i związane z budową środków trwałych

Pewność dokonywania rozliczeń:

 • Rozrachunki pewne oraz wątpliwe czyli o charakterze spornym a także bezwarunkowe i warunkowe.
 • W bilansie rozrachunki ujmuje się zarówno w aktywach (należności długo- i krótkoterminowe), jak i w pasywach (zobowiązania)

Tagi księgowe: , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.