PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

DZIAŁ
GRUPA
KLASA
PODKLASA
NAZWA GRUPOWANIA
SEKCJA A
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
01
      UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 
  01.1
    Uprawy rolne inne niż wieloletnie 
    01.11 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
    01.12 01.12.Z Uprawa ryżu
    01.13 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
    01.14 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
    01.15 01.15.Z Uprawa tytoniu
    01.16 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
    01.19 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
  01.2
    Uprawa roślin wieloletnich 
    01.21 01.21.Z Uprawa winogron
    01.22 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych
i podzwrotnikowych
    01.23 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
    01.24 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
    01.25 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
    01.26 01.26.Z Uprawa drzew oleistych
    01.27 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
    01.28 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
    01.29 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
  01.3 01.30 01.30.Z Rozmnażanie roślin 
  01.4
    Chów i hodowla zwierząt 
    01.41 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
    01.42 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
    01.43 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
    01.44 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
    01.45 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
    01.46 01.46.Z Chów i hodowla świń
    01.47 01.47.Z Chów i hodowla drobiu
    01.49 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
  01.5
01.50 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 
  01.6
    Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 
    01.61 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
    01.62 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
    01.63 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
    01.64 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
  01.7
01.70 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 
02
      LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 
  02.1
02.10 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,
z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 
  02.2
02.20 02.20.Z Pozyskiwanie drewna 
  02.3
02.30 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych,
z wyłączeniem drewna 
  02.4
02.40 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 
03
      RYBACTWO 
  03.1
    Rybołówstwo
    03.11 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich
    03.12 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
  03.2
    Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 
    03.21 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
w wodach morskich
    03.22 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
w wodach śródlądowych

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , , , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.