Nieco mniej optymizmu w przedsiębiorstwach

Autor: Usługi księgowe łódź

Sytuacja firm jest nadal dobra, ale coraz więcej menedżerów przewiduje osłabienie popytu na ich produkty.

Opublikowana 21 października przez NBP kolejna, cokwartalna „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale oraz prognoz koniunktury na IV kwartał 2011 r.” powstała na podstawie danych zbieranych w 1227 przedsiębiorstwach. Ostatnie badanie potwierdziło, że bieżąca sytuacja firm jest nadal równie dobra jak w kilku poprzednich kwartałach. Wysoką rentowność notują zwłaszcza eksporterzy. W badanej grupie jest ich 56,5 proc. Korzystny ostatnio z ich punktu widzenia kurs złotego sprawiał, że w III kwartale tylko 2,5 proc. produkcji eksportowej uznawali oni za nieopłacalną. Wprawdzie ciągle 9,8 proc. firm skarży się, że kurs złotego jest dla ich utrudnieniem, ale mają na myśli nie tyle poziom kursu, ile jego nadmierne wahania.

Wzrósł odsetek firm przewidujących osłabienie popytu na ich produkty w IV kwartale br., choć nadal liczba tych, które zamierzają w końcu roku zwiększyć produkcję przewyższa liczbę tych, które przewidują jej spadek.

To nieznaczne pogorszenie prognoz w zakresie popytu ma negatywny wpływ na rynek pracy. Wskaźnik prognozy zatrudnienia na IV kwartał przybrał niewielką wartość ujemną ? oznacza to, że nieco więcej firm zamierza ograniczyć liczbę etatów niż ją powiększyć. Największa grupa, bo 55 proc. wstrzymuje się z przyjęciami nowych pracowników, oczekując na wyklarowanie się perspektyw. To wyczekiwanie dotyczy również inwestycji. M.in. z tego powodu popyt na kredyt bankowy znalazł się blisko wartości minimalnych notowanych w historii badania, mimo poprawy dostępności kredytu ze strony banków.

Wzrost obaw o przyszłość osłabił presję płacową (nie odczuwa jej połowa badanych firm) i skłonność do podwyżek płac. Na IV kwartał zaplanowało je 8,9 proc. firm. Zmniejszył się także odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki cen swoich wyrobów.

Za: NBP

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.