Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008

Rozliczamy PITy – kontakt.

Odliczenia od dochodu.
Rodzaje ulg Limity odliczeń
Ulga na internet Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 760 zł limit roczny
Nowe
technologie
Mikro, mały i średni przedsiębiorca 50% kwoty wydatków na zakup nowych technologii
Pozostali przedsiębiorcy 30% kwoty wydatków na zakup nowych technologii
Darowizny na rzecz Kościoła Bez limitu
Darowizna na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz dla honorowych krwiodawców W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Opłacenie przewodników Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny.
Utrzymanie psa przewodnika Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł – limit roczny.
Używanie samochodu osobowego Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny.
Wydatki na zakup lekarstw Nadwyżka wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie.
 

Odliczenia od podstawy opodatkowania.
Ulga odsetkowa (prawa nabyte) Faktycznie poniesione wydatki na odsetki od kredytu do wysokości 212 870 zł (wartość kredytu)
Odliczenia od podatku.
Rodzaje ulg Limity odliczeń
Wypłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego Maksymalnie 1% podatku należnego.
Ulga na pomoc domową i opiekunkę do dzieci (prawa nabyte) Zwrotowi podlegają składki na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej opłacone przez płatnika (jeśli umowa została zawarta przed 1 stycznia 2007r. – do końca jej trwania)
Ulga uczniowska – w ramach tzw. praw nabytych – przy okresie szkolenia do 24 miesięcy – do 4.896,18 zł – przy okresie szkolenia powyżej 24 miesięcy – do 8.160,31 zł.
Mieszkaniowe
Wydatki na kontynuację systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytych 30% wydatków, ale maksymalnie 11.340 zł – limit roczny i nie więcej niż 35.910 zł za cały czas oszczędzania.
Ulga prorodzinna – 1173,70 zł za każde wychowywane dziecko

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , , , , , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.