Kontrola zwolnień lekarskich po półroczu 2013

Autor: Usługi księgowe łódź

Niemal 115 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych po pół roku przeprowadzanych przez ZUS kontroli zwolnień lekarskich i orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. To aż o 30 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.
Zgodnie z najnowszymi danymi, w pierwszym półroczu tego roku lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 253,2 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W ich wyniku wydano 32,7 tys. decyzji nakazujących wstrzymanie dalszej wypłaty zasiłku chorobowego. O 174,9 tys. zmniejszyła się tym samym liczba dni absencji chorobowej, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęło 10, 1 mln zł.

Natomiast w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, przeprowadzanej przez pracowników Zakładu w miejscu przebywania świadczeniobiorców, skontrolowano 83 tys. osób. Wynikiem było 3 tys. wstrzymanych zasiłków na łączną kwotę 3,1 mln zł.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w I półroczu 2013 r. obniżono wypłaty o 97, 2 mln zł.

Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Świadczenie w zmniejszonej kwocie wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Kwota ograniczonych z tego tytułu ubiegłorocznych świadczeń 4,4 mln zł.

Łącznie przez pół roku 2013 ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia chorobowe na sumę 114, 9 mln zł. Po pierwszej połowie 2012 roku była to kwota 82, 7 mln, natomiast w całym ubiegłym roku ZUS wstrzymał i zmniejszył zasiłki w kwocie 175 mln zł.

Należy przypomnieć, że prawo przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Jeden komentarz do “Kontrola zwolnień lekarskich po półroczu 2013”

  1. Kościół komentuje:

    Zajmowanie się przedsiębiorstwem to dziś wcale nie taka prosta sprawa jak co nie którym się wydaje. Trzeba na co dzień nie tylko zajmować się wytwarzaniem konkretnych artykułów lub wykonywaniem jakichś usług, odnajdywaniem nowych rynków zbytu albo opracowywaniem strategii reklamowych, lecz również przeznaczać masę czasu i sił na przewalanie rozmaitej dokumentacji.

    W dzisiejszych czasach mamy bardzo zawiłe ustawodawstwo, a prawidłowe przygotowywanie dokumentów może przerastać potencjał niejednego przedsiębiorstwa. To logiczne, że na rynku postały profesjonalne biura rachunkowe Łódź. Po prostu mnóstwo przedsiębiorców woli zajmować się tym, co umie najlepiej, a księgi rachunkowe lub formułowanie umów zlecić zawodowcom. Zaangażowanie doświadczonego księgowego oczywiście wiąże się z określonymi opłatami niemniej jednak inwestycja w dobre biuro rachunkowe Łódź w każdym przypadku szybko się zwraca. To nie tylko oszczędność cennego czasu i gwarancja, że wszystko w dokumentach i arkuszach danych będzie jak należy, lecz częstokroć również oszczędności finansowe. Fachowi księgowi doskonale orientują się w prawie podatkowym i potrafią wypracować optymalne wyjścia. W związku z tym takiego typu usługi to dziś coś dużo więcej aniżeli jedynie wygoda, lecz wręcz absolutna konieczność.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.