Dobre wyniki polskiego handlu

Autor: Usługi księgowe łódź

We wrześniu 2010 roku polski eksport towarów był o blisko 17,9 proc. większy niż rok temu. Import wzrósł w tym czasie o 24 proc. – wynika ze wstępnych danych NBP o bilansie płatniczym.

Narodowy Bank Polski przedstawił 10 listopada wstępne dane o bilansie płatniczym Polski we wrześniu 2010 roku. Potwierdzają one, że nasza gospodarka rozwija się szybciej niż innych krajów UE. Eksport towarów wyniósł we wrześniu blisko 11,3 mld euro i był o 17,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Import do Polski zwiększył się o 24 proc. i wyniósł 11,8 mld euro.

Dobre biuro rachunkowe w Łodzi – kontakt.

Bilans płatniczy jest zestawieniem statystycznym, które pokazuje obraz relacji gospodarczych Polski z zagranicą. Dane za wrzesień 2010 r. ukazują ciągle bardzo Dobre wyniki polskiego handlu zagranicznego ? rośnie zarówno eksport, jak i import, przy czym wyższa jest dynamika importu – powiedział Paweł Michalik, zastępca dyrektora Departamentu Statystyki NBP w rozmowie z portalem NBPnews.pl.

Najnowsze dane pokazują także, że w analizowanym okresie zwiększyły się inwestycje podmiotów zagranicznych w Polsce. – Koncentrują się one głównie w inwestycjach portfelowych. Nierezydenci chętnie kupują polskie papiery wartościowe, w szczególności papiery skarbowe, ale obserwujemy też napływ inwestycji zagranicznych bezpośrednich ? wyjaśnia dyrektor Michalik.

Z bilansu płatniczego wynika, że we wrześniu saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 547 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło zaś nieco ponad 1 mld euro. Z kolei w polskich inwestycjach za granicą zanotowano spadek aktywów o 26 mln euro, głównie z powodu wycofywania lokat z banków za granicą. Wzrosły zaś polskie inwestycje bezpośrednie.

Dodatnie jest od lat również saldo transferów z Unią Europejską – we wrześniu do kasy UE Polska wpłaciła 268 mln euro, a otrzymała stamtąd 337 mln euro.

Składowe bilansu płatniczego – ujemne saldo dochodów i obrotów towarowych oraz dodatnie saldo usług i transferów bieżących – złożyły się na wynik rachunku bieżącego. Jego saldo we wrześniu było ujemne i wyniosło 1,4 mld euro. Jednak w przypadku gospodarki doganiającej gospodarki krajów wyżej rozwiniętych takie ujemne saldo rachunku bieżącego jest rzeczą naturalną, a jego niewielka skala świadczy o tym, że równowaga zewnętrzna polskiej gospodarki pozostaje niezagrożona.

Źródło: NBP

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , , ,

Jeden komentarz do “Dobre wyniki polskiego handlu”

  1. Kięgowy dla duchownych komentuje:

    Poza tym taką księgę muszą prowadzić duchowni. Istnieje zresztą sławne łódzkie biuro rachunkowe 2×2, które oferuje swoje usługi specjalnie dla osób, które są duchownymi. W sytuacji, gdy rezygnujemy z rozliczania się za pomocą podatku zryczałtowanego, możemy wybrać właśnie księgę przychodów i rozchodów, którą będzie nam prowadziło biuro rachunkowe. Następuje to wówczas, gdy nasze przychody osiągają zdecydowanie wyższe poziomy niż przy podatku zryczałtowanym, a także gdy rosną nasze koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Książka przychodów i rozchodów jest bardziej skomplikowana niż prowadzenie ryczałtu, dlatego możemy skierować swe kroki do specjalistów – biuro księgowe, w którym zatrudnieni są księgowe sprawią, że nasze podatki będą obliczane w sposób prawidłowy

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.