Archiwum wpisów na temat: ‘PKD 2007’

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007

Autor: Usługi księgowe łódź

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD a od 1 stycznia 2008 PKD 2007) – jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

Czytaj więcej o PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 …

Podobne wpisy księgowe

 PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

Czytaj więcej o PKD – Sekcji A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo …

Podobne wpisy księgowe