Biuro rachunkowe Zgierz

Autor: Usługi księgowe łódź

Zgierz to miasto w województwie łódzkim graniczące od północy z Łodzią; siedziba powiatu zgierskiego oraz Gminy Zgierz. Pierwsze pisane wzmianki o Zgierzu datuje się na rok 1131. Przed rokiem 1288 Zgierz miał nadane prawa miejskie przez księcia Łęczyckiego i Dobrzyńskiego Władysława. W drugiej połowie XIV w. dawny podział ziem na kasztelanie ustąpił miejsca podziałowi na powiaty. Ich powstanie związane było z organizacją sądownictwa właściwego dla stanu rycerskiego.

Początkowo powiat był okręgiem sądowym, z którego sprawy rozpatrywane były na tzw. rokach sądowych w miejscowości, będącej stolicą powiatu. W 1504 roku nadane zostało prawo cotygodniowych targów i półrocznych jarmarków. W drugiej połowie XVII w. utworzone zostało w mieście Zgierzu starostwo, wydzielone ze starostwa łęczyckiego.

Według danych z roku 2007 Zgierz ma obszar 42,33 km2, w tym:

 • użytki rolne: 42%
 • użytki leśne: 17%

Miasto stanowi 4,95% powierzchni powiatu. Zgierz pod względem administracyjnym jest jednolitą gminą miejską. Obecnie na obszarze Zgierza istnieje 11 osiedli administracyjnych stanowiących jednostki pomocnicze gminy, nieposiadające osobowości prawnej. W przyszłości ma wejść w skład Metropolii Łódzkiej wraz z Pabianicami jako jedna z gmin.

Nie wiadomo, skąd pochodzi nazwa miasta. Przypuszcza się, że nazwa Zgierz pochodzi od miejsca zgorzałego, miejsca wypalania ogni ofiarnych lub od miejsca po wypalonym lesie. W starych dokumentach miasto nazywane jest Zguyr, Sguir, Segey i Shegrz.

Na liście zabytków są:

 • unikalny układ urbanistyczny dzielnicy Nowe Miasto z XIX w.,
 • drewniane domy tkaczy z XIX w.,
 • fabryka sukna Adolfa Gustawa Borsta przy ul. 3 Maja 6
 • fabryka bawełniana Lorentz & Krusche przy ul. Dąbrowskiego 19
 • fabryka włókiennicza Meyera przy ul. Barlickiego 1
 • neogotycki kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
 • neogotycki kościół Chrystusa Króla przy ul. Słowackiego 10, dawna świątynia mariawicka
 • dworzec kolejowy,
 • budynek Kolegium Nauczycielskiego przy ul. 3 Maja 46,
 • budynek dawnej szkoły ewangelickiej przy ul. Długiej 33 (wzniesiony w latach 1820-1830, piętrowy, o dachu naczółkowym, dwutraktowy z sienią na osi, wnęki okien udekorowano stylizowanymi rzeźbami głów kobiecych),
 • budynek dawnej remizy ochotniczej straży pożarnej (d. Rekwizytornia straży ogniowej ochotniczej z II poł. XIX w.) przy ul. 1 Maja 19,
 • budynek miejskiego muzeum przy ul. Dąbrowskiego 21 z 1828 r. – klasycystyczny murowany, otynkowany budynek, parterowy z ryzalitem na osi. Ryzalit zwieńczony jest attyką ozdobioną sztukateriami i postaciami kamiennych lwów. Jego właścicielami od lat 40. XIX w. aż do stycznia 1945 była rodzina Cyplów (Zippel),
 • Łaźnia Miejska przy ul. Łęczyckiej 24 ? budynek zaprojektowany w 1926 przez W. Horodeckiego i F.Michalskiego; oddany do użytku 5 lutego 1929 był obiektem na wskroś nowoczesnym i wielofunkcyjnym. Posiadał pływalnie krytą, druga z kolei w Polsce, o rozmiarach 10×17 m, która do dzisiaj jest czynna. Znajdowało się tu również 16 wanien, łaźnia parowa – rosyjska, łaźnia sucha – rzymska, gabinety do masażu, 11 kabin natryskowych, sala natryskowa dla dzieci szkolnych, urządzenia do kąpieli słonecznych oraz pralnia mechaniczna,
 • Plac Stu Straconych – pomnik ku czci ofiar zbiorowej egzekucji z 1942 roku,
 • historyczne cmentarze: rzymskokatolicki, protestanckie, mariawicki i żydowski,
 • wojenne cmentarze: w Lesie Krogulec i przy ul. Parzęczewskiej.

Symbole miasta

 • Herb – herbem miasta jest mur forteczny z trzema spiczasto zakończonymi basztami. W murze widnieje otwarta brama z koronowanym orłem pośrodku.
 • Flaga – flagą miasta jest prostokątny płat tkaniny o stosunku szerokości do długości 1:2 o następującej kolorystyce: kolor żółty rozmieszczony jest w kształcie rzymskiej cyfry VII o wymiarach: skrajny lewy pionowy pas o szerokości 1/10 całej długości flagi oraz trzy pasy ukośne o tej szerokości mierzonej wzdłuż boku flagi, przy czym pierwszy lewy ukośny pas ma skrajną krawędź przebiegającą wzdłuż linii poprowadzonej przez dolny lewy róg flagi i punkt na górnej krawędzi flagi oddalony o 32/100 długości flagi od jej lewej krawędzi. Pozostałe pasy są równoległe do pierwszego ukośnego.
 • Pieczęć – pieczęć miasta jest okrągła o średnicy 36 mm; w otoku pieczęci o szerokości 6 mm znajduje się napis: Miasto Zgierz, o wysokości liter 3 mm, rozmieszczony symetrycznie; w środku pieczęci jest umieszczony herb miasta, którego podstawa znajduje się w odległości 1 mm od wewnętrznej krawędzi otoku pieczęci. Odciski z najstarszej pieczęci miejskiej znajdują się na dokumentach z 1534 i 1535 roku.
 • Hejnał – hejnałem miasta jest motyw muzyczny – melodia piosenki „Stary młynarz ze Zgierza” autorstwa Adama Kowalskiego w opracowaniu muzycznym Ireneusza Gusta – wykonywany codziennie w południe, tuż po godzinie 12, z balkonu budynku Urzędu Miasta Zgierza bądź innego miejsca wskazanego przez Prezydenta, na trąbkach bądź odtwarzany z nagrania elektronicznego. Hejnał odtwarzany (wykonywany) jest dwukrotnie.
 • Święto – świętem miasta jest corocznie pierwsza niedziela czerwca.
 • Symbol – symbolem promocyjnym miasta jest „Jeż ze Zgierza”.

Miasto przecinają dwie drogi krajowe:

 • droga krajowa nr 1: Gdańsk – Zgierz – Cieszyn (granica państwa)
 • droga krajowa nr 71: Stryków – Zgierz – Rzgów
 • oraz ma początek droga wojewódzka nr 702 łącząca Zgierz z Kutnem.

Na północ od miasta przebiega autostrada A2, z którą Zgierz jest skomunikowany poprzez węzły drogowe w

 • Emilii drogą krajową nr 1 (ok. 8 km od Zgierza)
 • Piątku drogą wojewódzką nr 702 (ok. 6,5 km od Zgierza)
 • Strykowie drogą krajową nr 71 (ok. 14 km od Zgierza).

Przez Zgierz przechodzą dwa szlaki kolejowe:

 • linia kolejowa nr 15: Bednary – Zgierz – Łódź Kaliska
 • linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew – Zgierz – Kutno

Miasto posiada stację kolejową Zgierz oraz dwa przystanki kolejowe: Zgierz Północ i Jedlicze Łódzkie. Z miasta kursują pociągi regionalne do Łodzi, Konina, Sieradza, Torunia i Kutna oraz bezpośrednie pociągi dalekobieżne (pospieszne) do Bielska-Białej, Bydgoszczy, Ełku, Gdyni, Katowic, Kielc, Krakowa, Szczecina czy Wrocławia. W sezonie letnim PKP zwiększają liczbę połączeń (np. do Helu, Iławy, Kołobrzegu, Zakopanego).

Turystyka

 • dom Pod Lwami – obecnie Muzeum Miasta,
 • neogotycki kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
 • zachowany układ urbanistyczny Nowego Miasta,
 • domy klasycystyczne,
 • rezerwat jałowców „Ciosny” i rezerwat leśny Dąbrowa Grotnicka,
 • rzeka Bzura,
 • Wilcze Doły – przeszkody (hopy) freeride’owe zrobione własnoręcznie przez amatorów tego sportu,
 • Coroczny Plener Rzeźby Monumentalnej w Zgierzu – odbywa się w maju. Do Zgierza przyjeżdżają rzeźbiarze z całego kraju i Europy,
 • Szlaki turystyczne przechodzące przez gminę:
  o Agroturystyczny Szlak Rowerowy Gminy Zgierz,
  o Agroturystyczny Szlak Rowerowy Gminy Zgierz – łącznik Łagiewniki – Zgierz Malinka,
  o Szlak Okrężny Wokół Łodzi,
  o Szlak pamięci ofiar hitlerowskiego ludobójstwa.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.